pondelok 16. septembra 2013

Rozdelenie obrazovky pomocou klávesnice (Word 2003/2007/2010)

V aplikácii Microsoft Word môžete rozdeliť okno s dokumentom pomocou Window | Split z menu (vo verzii Word 2007/2010 prejdite na kartu View a kliknite na tlačidlo Split v skupine Windows) alebo dvojitým kliknutím na obdĺžnik nad vertikálnym posúvnikom. Dá sa to urobiť aj bez nutnosti opustenia pohodlia klávesnice?
Stlačte [Alt] [Ctrl] S a na obrazovke sa zobrazí pohyblivá vodorovná čiara. Pomocou šípky hore a dole na klávesnici môžete pohybovať čiarou, až kým nie je na správnom mieste. Vtedy stlačte [Enter] a obrazovka sa rozdelí na tomto mieste a vy môžete pokračovať v editácii dokumentu.

Ak chcete odstrániť rozdelenie, znova stlačte [Alt] [Shift] S alebo dvakrát kliknite na oddeľovaciu čiaru.