streda 25. septembra 2013

Nepotrebné súbory z dohľadu, ale stále na dosah ruky (Excel 2003/2007/2010)

Pri práci s dátami v niekoľkých zošitoch si môžete pracovné prostredie Excelu veľmi rýchlo zahltiť viacerými otvorenými oknami. Pravdepodobne potrebujete súčasne pracovať len s niekoľkými súbormi, ale zrejme chcete zachovať otvorené aj ostatné zošity, aby boli ľahko dostupné, keď ich budete potrebovať.

Opakované otváranie a zatváranie súborov môže byť zdĺhavý proces. Lepším riešením je skryť tie, ktoré nie sú bezprostredne potrebné. Skrývanie zošitov je užitočné aj vtedy, keď máte súbor obsahujúci makrá alebo vlastné funkcie, ktoré chcete použiť s iným súborom.

Uisite sa že je vybraný zošit, ktorý chcete skryť a v menu vyberte Window | Hide. (V aplikácii Excel 2007/2010 prejdite na kartu View, a potom kliknite na tlačidlo Hide v skupine Window.) Ak chcete znova zobraziť skryté zošity, vyberte z menu Window | Unhide. (V aplikácii Excel 2007/2010, prejdite na kartu View a kliknite na tlačidlo Unhide v skupine Windows.) Potom, vyberte zodpovedajúci názov zošita a kliknite na tlačidlo OK.


Ak máte skrytý zošit, je vhodné odkryť ho ešte predtým, ako vypnete Excel. Ak vyberiete Yes, keď vás Excel vyzve na uloženie zmien, zošit zostane skrytý, keď ho následne otvoríte. Zošit môžete vždy odkryť, ale môže to spôsobiť niekoľko okamihov zbytočnej paniky, keď vás po otvorení súboru privíta prázdna pracovná plocha.