pondelok 9. augusta 2010

Tip: Zmena jazyka rozhrania vo Windows 7

Jazykové balíky slúžia na zmenu predvoleného jazyka rozhrania Windows 7. Stiahnutím a nainštalovaním nového jazykového balíka (napr. slovenčina) zmeníte prostredie operačného systému Windows 7 do príslušného jazyka. Táto funkcia je však dostupná len vo verziách Windows 7 Enterprise a Ultimate.

Na nasledujúcom obrázku je náhľad rozhrania Windows 7 v aktuálne nastavenom jazyku – angličtine.


Skôr než si budete môcť zmeniť jazyk, je potrebné stiahnuť si konkrétny jazykový balík (prípadnej aj viac) z Windows Update. Kliknite na Start | Control Panel | System and Security | Windows Update.


Kliknite na zoznam nenainštalovaných voliteľných záplat (podľa obrázka kliknite na odkaz 39 optional updates are available). Zobrazí sa okno, ktoré obsahuje zatiaľ nenainštalované záplaty. V zozname vyhľadajte jazyk, do ktorého chcete preložiť rozhranie Windows 7.


V našom prípade to bude Slovak Language Pack. Zaškrtnite pole vľavo pri názve balíka a kliknite na tlačidlo OK.


Následne kliknite na tlačidlo Install updates. Priebeh inštalácie je znázornený na nasledujúcom obrázku.


Po nainštalovaní akýchkoľvek záplat je vhodné reštartovať operačný systém. Ďalším krokom je už samotná zmena jazyka rozhrania Windows 7.


Kliknite na Start | Control Panel | Change Display Language v skupine Clock, Language, and Region. Zobrazí sa okno Region and Language. V zozname dostupných jazykov (možnosť Choose a display language) vyberte jazyk a kliknite na tlačidlo Ok.


Aby sa zmeny jazyka prejavili je potrebné odhlásiť sa a znova prihlásiť. Kliknite na tlačidlo Log off now. Po nasledujúcom prihlásení už bude jazykom rozhrania Windows 7 slovenčina.


Reklama: Impulz Real - Vaše fantastické bývanie