piatok 20. augusta 2010

Tip: Zvukové efekty v prezentácii (PowerPoint 2002/2003/2007)

Ak máte v počítači k dispozícii nejaký WAV súbor, môžete ho použiť ako zvukový efekt na spestrenie PowerPointovej prezentácie. Ak nemáte zvukové súbory, môžete si ich stiahnuť cez vyhľadávač zvukových súborov.

Spustite program PowerPoint a otvorte existujúcu prezentáciu, ktorá obsahuje animácie. Ďalej prejdite na snímok, ktorý obsahuje animácie a vyberte Slide Show | Custom Animation a otvorte ponuku úloh Custom Animation. (V programe PowerPoint 2007, prejdite na kartu Animations. Kliknite na tlačidlo Custom Animation v skupine Animations na otvorenie ponuky úloh Custom Animation.)V ponuke úloh Custom Animation kliknite na rozbaľovací zoznam zodpovedajúci animácii, ktorej chcete pridať zvuk. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Effect Options.V dialógovom okne prejdite na záložku Effect Options a vyberte Other Sound z rozbaľovacieho zoznamu Sound. V dialógovom okne Add Sound prejdite k WAV súboru, vyberte WAV súbor a kliknite na tlačidlo OK.


Ak chcete vyskúšať zvukový efekt počas prezentácie, vyberte Slide Show | View Show, stlačte kláves [F5], alebo kliknite na tlačidlo Slide Show na spustenie prezentácie. Postupne sa preklikajte cez jednotlivé snímky. Zvuk sa prehraje v momente, keď sa zobrazí objekt, ktorému ste pridali zvukový efekt.