pondelok 25. októbra 2010

Publikujte statické stránky v systéme Joomla

Statické stránky sa na domovskej stránke nezverejňujú automaticky. Dôvodom je, že statické stránky nevyžadujú pravidelne úpravy. Existujú dva spôsoby, ako môžete urobiť statické stránky viditeľnými na vašej Joomla stránke. Môžete buď vytvoriť položku v menu alebo interný odkaz v rámci článku.

Položka v menu slúži na zobrazenie typu stránky, keď používateľ zvolil nejakú možnosť v menu. Typom môže to byť komponent, element obsahu, odkaz na externé stránku a veľa iných.

Ak chcete vytvoriť položku v menu:
  1. Prihláste sa do administrátorskej časti Joomla.
  2. Prejdite na záložku Menu, a potom na Menu Manager.
  3. Zvoľte požadované menu, v ktorom chcete zobraziť novú položku. Kliknite na tlačidlo Edit Menu Item(s) v stĺpci Menu Item.
  4. Zobrzí sa Menu Item Manager. Kliknite na tlačidlo New pre vytvorenie novej položky v menu.
  5. V časti Menu Item Type vyberte Articles > Article Layout.
  6. Zadajte nadpis. Ten slúži ako názov položky v menu.
  7. V časti Parameters (Basic) vyberte statickú stránku, ktorú ste vytvorili (napr. Kontaktujte nás).
  8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete vytvoriť interný odkaz v rámci Joomla článku:
Štandardný balíček Joomla neponúka takúto funkciu. Ak chcete vyrobiť prepojenie na iný Joomla článok, je potrebné nainštalovať si rozšírenie Joomla.

Ako to urobiť:
  1. Nainštalujte Linkr rozšírenie, ktoré si môžete stiahnuť z http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/site-links/4010. Jedná sa o plugin pre obsah, ktorý sa používaný na pridávanie interných odkazov do vašich článkov.
  2. Keď je úspešne nainštalovaný, prejdite na Plugin Manager a aktivujte Editor Button - Linkr.

Po aktivácii sa zobrazí tlačidlo Linkr na spodnej časti textového editora. To vám umožní vybrať si, ktorý článok chcete teraz zobraziť.