piatok 12. novembra 2010

Naplánovanie automatického vypnutia Windows XP

Chcete automaticky vypnúť počítač po určitej dobe? Vykonajte nasledujúce kroky pre automatizáciu procesu vypínania:

  1. Prejdite na Start > Programs > Accessories > System Tools > Scheduled Tasks.
  2. V menu File kliknite na New a zvoľte Scheduled Task.
  3. V hlavnom okne dvakrát kliknite na ikonu New Task.
  4. Na záložke Task v časti Run zadajte C:\windows\system32\shutdown.exe -t 90. To spustí vypnutie systému Windows po 90 sekundách.
  5. Na záložke Schedule kliknite vyberte v časti Schedule Task hodnotu Once.
  6. Start time (začiatok) nastavte na čas, kedy chcete uskutočniť vypnutie Windowsu a kliknite na OK.
  7. Zobrazí sa vám nové okno Set Account Information. Zadajte v časti Run As svoj účet alebo používateľské meno.
  8. Kliknite na password a zadajte heslo.
  9. Potvrďte heslo a kliknite na OK.
Ak máte chuť ďalej experimentovať s operačným systémom Windows XP, pozrite sa, ako sa dá urýchliť spúšťanie operačného systému XP alebo ako si môžete zálohovať svoje prístupové heslo.