utorok 16. novembra 2010

Použite pravítko na presné vyrovnanie zakrivených obrázkov (Photoshop CS2/CS3/CS4/CS5)

Vyrovnať obrázok, ktorý je odfotený nakrivo, môže niekedy chvíľu trvať. Pri vyrovnávaní obrázku vám určite pomôžu vodiace čiary, alebo môžete skúsiť vyrovnať obrázok podľa pravítka.

Vyberte nástroj pravítko (Ruler tool), ktoré je štandardne skryté na paneli nástrojov za nástrojom Eyedropper tool. Kliknite a ťahajte pozdĺž línie obrázku, ktorá by mala byť vertikálna alebo horizontálna.


Na našom obrázku sme pravítkom urobili líniu okolo ľavej časti veže. Následne môžete na ovládacom paneli v hornej časti obrazovky vidieť, že veže je vychýlená o 4,3 stupňa.


Vyberte Image > Image Rotation > Arbitrary a zadajte hodnotu 4,3 a natočenie proti smeru hodinových ručičiek (CCW). Kliknite na tlačidlo OK a Photoshop narovná Image.