pondelok 15. novembra 2010

Vertikálne zarovnávanie textu v ráme s efektom (InDesign CS/CS2/CS3/CS4/CS5)

Ak používate efekty na orámovanie textu (Object > Corner Options), vertikálne zarovnávanie textu sa prednastaví na začiatku a neskôr už nemôže byť upravené pomocou možnosti Vertical Justification v dialógovom okne Text Frame Options.


Ak potrebujete vertikálne zarovnať text na stred rámu, vyberte Object > Text Frame Options a zvýšte hodnoty pre Inset Spacing viac, ako je hodnota corner radius, ktorý ste zadali v dialógovom okne Corner Options. Kliknite na tlačidlo OK pre umiestnenie textu na miesto.