pondelok 6. decembra 2010

Aktuálny dátum a čas v bunke (Excel 2000/2003/2007/2010)

Občas je výhodné uložiť aktuálny dátum a čas do bunky listu. Napríklad, váš pracovný zošit môže použiť rovnice využívajúce dátum, ktoré spracúvajú dáta podľa aktuálneho dátumu a času. Bez ohľadu na dôvod, je celkom jednoduché vytvárať bunky, ktoré zobrazujú aktuálny dátum čas.

Ak chcete zobraziť aktuálny deň, len zadajte nasledujúci vzorec do bunky:
=TODAY()

Ak chcete zobraziť aktuálny dátum a čas súčasne, zadajte nasledujúci vzorec:
=NOW()

Spôsob, akým sa dátum a čas zobrazí, môžete zmeniť zmenou formátu bunky. Napríklad, môžete sformátovať výsledok funkcie NOW tak, že sa zobrazí iba čas alebo len dátum. Pre zmenu formátovania zvoľte bunku a z menu vyberte Format > Cells. Potom kliknite na záložku Number a vyberte typ formátu z dátumových alebo časových kategórií.

V Exceli 2010 nájdete formátovanie na karte Home v skupine Number. Následne môžete z rozbaľovacieho menu vybrať ľubovoľný predvolený formát.