streda 1. decembra 2010

Posúvajte sa v dokumente bez pomoci rúk (Word 2003/2007/2010)

Ak často používate myš alebo klávesnicu pri posúvaní stránok v rozsiahlych dokumentoch a hľadaní konkrétnych častí, potom viete, aké nudné je neustále klikanie myšou či stláčanie tlačidiel Page Up/Down. Avšak ak máte myš s rolovacím kolieskom, môžete sa v dokumente posúvať bez pomoci rúk – nemusíte viac klikať alebo stláčať klávesy na klávesnici.

Otvorte dokument. Kliknite na koliesko myši a na obrazovke sa objaví dvojsmerná šípka s bodkou v strede. Teraz jemne ťahajte myšou smerom dole alebo hore podľa toho, ktorým smerom sa chcete posúvať v dokumente. Váš dokument sa bude rolovať aj keď dáte ruku preč z myši. Ak kliknete na tlačidlo myši alebo stlačíte ľubovoľnú klávesu na klávesnici, dokument sa prestane automaticky rolovať.