piatok 28. januára 2011

Prečo treba čas premeniť na milisekundy? (JavaScript)

Univerzálnosť reprezentácie času v JavaScripte je dosiahnutá tým, že čas je reprezentovaný ako počet milisekúnd, ktoré uplynuli od polnoci 1. januára 1970 (GMT). Výsledkom je, že kedykoľvek chcete matematicky pracovať s časom, musíte všetko premeniť na milisekundy.

Napríklad, nasledujúci kód ilustruje spôsob, ako môžete pripočítať k aktuálnemu času 8 hodín:

var dtHere = new Date();
var oneDayFromNow = dtHere.getTime() + (8 * 60 * 60 * 1000);
dtHere.setTime(oneDayFromNow);