streda 2. februára 2011

Nežiadané automatické opravy v dokumente minulosťou (Word 2003/2007/2010)

Funkcia AutoCorrect bola navrhnutá, aby automaticky opravila bežné preklepy alebo problémy s prehodenými veľkými písmenami pri písaní. Avšak pri niektorých slovách, akronymoch alebo skratkách má skôr nežiadaný efekt. Napríklad, mnoho webových stránok používa kombináciu veľkých a malých písmen, ktoré funkcia AutoCorrect vyhodnotí ako preklepy. Skôr než túto funkciou úplne vypnete, skúste zadefinovať vlastné výnimky.

Do zoznamu výnimiek pre automatické opravy môžete pridať nové slová, ak v menu zvolíte Tools | AutoCorrect (Word 2003). Následne kliknite na záložku AutoCorrect (ak ešte nie je aktívna). Kliknite na tlačidlo Exceptions. V dialógovom okne zvoľte záložku zodpovedajúcu typu opravy, ktorej chcete zabrániť. V časti Don't Correct zadajte text, ktorý sa nemá opraviť a kliknite na Add. Potom kliknite na Ok a zatvorte dialógové okná. Odteraz nebude funkcia AutoCorrect meniť pridané slová v dokumente.

Vo Worde 2007 kliknite na tlačidlo Office a následne na tlačidlo Word Options. Vo verzii 2010 kliknite na kartu File a následne na tlačidlo Options. Potom zvoľte v ľavej časti Proofing. Kliknite na tlačidlo AutoCorrect Options a od teraz postupujte rovnako ako pri starších verziách.