streda 30. januára 2013

Úprava viacerých hárkov súčasne (Excel 2007/2010)

Je možné upravovať formátovanie vo viacerých hárkoch toho istého pracovného zošita súčasne? Samozrejme. Ak máte hárky, ktoré vyzerajú úplne rovnako (napr. štatistické údaje pre kalendárne mesiace, pričom každý mesiac je na samostatnom hárku) a potrebujete zmeniť formátovanie tej istej bunky v každom hárku, použite zoskupenie hárkov.


Jednotlivé hárky zoskupíte tak, že stlačíte [CTRL] a postupne kliknite na názov hárku. Ak chcete označiť viac za sebou nasledujúcich hárkov, kliknite na prvý hárok, stlačte [SHIFT] a kliknite na posledný hárok, ktorý chcete vybrať.

Teraz máte vybranú skupinu hárkov. V názve pracovného zošita bude zobrazené slovo [GROUP] a na páse máte aktívne len tie niektoré príkazy, ktoré môžete v tomto režime používať. Ak chcete hárky oddeliť, kliknite na ľubovoľný hárok, ktorý nie je súčasťou skupiny alebo kliknite pravým tlačidlom myši na jeden zo zoskupených hárkov a v menu vyberte možnosť Ungroup.