streda 6. februára 2013

Hromadné vymazanie komentárov v bunkách (Excel 2010)

Poznáte to. Aktualizujete firemné dáta v Exceli. Mnoho buniek obsahuje komentáre, ktoré potrebujete doplniť. Niektoré sú už neaktuálne a potrebujete ich vymazať. Komentár odstránite tak, že kliknite na bunku s komentárom pravým tlačidlom myši a v kontextovom menu kliknete na možnosť Delete Comment. Ale čo ak sú komentárov v pracovno zošite desiatky alebo dokonca stovky? Aj v tomto prípade existuje jednoduché a rýchle riešenie.


Takéto mazanie komentárov v Exceli jeden po druhom by vám zabralo obrovské množstvo času, ktorý by ste mohli venovať produktívnejším pracovným aktivitám. Vyznačte oblasť s bunkami, ktoré obsahujú komentáre na vymazanie. Na páse v skupine Editing kliknite na rozbaľovaciu šípku pri ikone Clear a z kontextového menu vyberte možnosť Clear Comments. Všetky komentáre vo vyznačenej oblasti budú vymazané ako šibnutím čarovného prútika.