pondelok 25. marca 2013

Úplne označenie objektu Application (VB 2005)

Vo VB .NET 2003 môžete načítať umiestnenie súboru aktuálnej aplikácie pomocou Application.StartupPath. Vo VB 2005 môžete ako sa zdá tiež použiť túto vlastnosť bez problémov. Avšak pri spustení kódu dostanete chybu: 'StartupPath' is not a member of 'MyApplication'.

V predvolenom nastavení VB 2005 hľadá túto informáciu v mennom priestore My.Application. Ak chcete tento postup obísť, môžete použiť úplný atribút StartupPath, napríklad takto:

System.Windows.Forms.Application.StartupPath

Podobne môžete importovať menný priestor System.Windows.Forms na začiatku svojho kódu. Keďže VB 2005 hľadá v My.Application, môžete to použiť rovnako. Ilustruje to nasledujúci kód:

My.Application.Info.DirectoryPath