pondelok 11. marca 2013

Vyvarujte sa bežných chýb pri práci s cestami v IOS

Príkaz "ip http path" umožňuje zadať základné cestu, ktorú používa HTTP server. Pri použití tohto príkazu sa uistite, že ste v ceste zadali správne veľké a malé písmen. Cesty v IOS sú citlivé na veľké a malé písmená. Takže ak zadáte v ceste veľké písmená namiesto malých, nemusí byť schopní pristupovať k želanej ceste. Na nájdenie aktuálnej štruktúry súborov použite príkaz "dir". V niektorých prípadoch sa môžu byť súbory v pamäti flash uložené v priečinku pomenovanom flash. Vtedy potrebujete zadať cestu v tvare  "flash:/flash".