piatok 22. marca 2013

Zobrazenie obsahu DataSet pri testovaní (VB 2005)

Koľkokrát ste pri ladení kódu potrebovali pridať DataGrid do formulára alebo viaceré ladiace príkazy do kódu, aby ste videli, že váš kód funguje? Toto už nebude musieť robiť. VS 2005 ponúka funkciu nazvanú Data Visualizer, ktorý vám dáva možnosť kontrolovať svoje dáta kliknutím myši.


Ak chcete použiť Data Visualizer:
  1. Umiestnite breakpoint v kóde na mieste, kde DataSet obsahuje dáta.
  2. Spustite aplikáciu.
  3. Keď sa zastaví na breakpointe, prejdite kurzorom myši nad DataSet premennú, kým sa nezobrazí ponuka.
  4. Kliknite na šípku dole v ponuke a potom kliknite na tlačidlo Data Visualizer.
Keď to urobíte, VS 2005 otvorí tabuľku, ktorá vám umožní vybrať ľubovoľnú tabuľku v DataSet a zobraziť údaje.