utorok 23. apríla 2013

Ako odstrániť formátovanie (Word 2007/2010)

Pri vytváraní dokumentu, kde kopírujete texty z viacerých zdrojov, sa vám môže veľmi ľahko stať, že každá časť textu vyzerá ináč. Spravidla vyzerá rovnako ako v pôvodnom dokumente (alebo webovej stránke). Prečo je to tak? Microsoft Word v štandardnom nastavení automaticky kopíruje aj formátovanie textu a snaží sa ho čo najlepšie interpretovať v novom dokumente. Toto však nie je v niektorých prípadoch žiaduce. Takýto kompilát textov, kde je každý odsek napísaný iným štýlom, pôsobí nehomogénne a hlavne neprofesionálne. Neodôvodnené rozdiely vo formátovaní textu vzbudzujú dojem, že ide o plagiát, ak sa v texte nenachádza odkaz na zdroj, odkiaľ autor čerpal. V tomto návode si ukážeme dva spôsoby, ako sa vysporiadať s odlišným formátovaním.


Prvý spôsob predstavuje vloženie textu bez jeho pôvodného formátovania. Spravidla pri vkladaní textu z iného dokumentu len stlačíte CTRL + V alebo kliknete na ikonku Paste (Vložiť) na páse. Formátovania sa môžete zbaviť už pri vkladaní textu tak, že na karte Home v skupine Clipboard nekliknete na ikonu Paste, ale na rozbaľovaciu šípku, ktorá je pod ňou. V kontextovom menu, ktoré sa zobrazí, zvolíte možnosť Paste Special. Zobrazí sa vám okno Paste Special. Vyberte možnosť Unformatted Unicode Text a kliknite na tlačidlo Ok. Word odstráni z textu všetko formátovanie a použije štýly, ktoré máte vo svojom novom dokumente.

Druhý spôsob je odstránenie formátovania až po vložení textu. Vtedy stačí vyznačiť text a kliknúť na tlačidlo Clear Formatting (odstrániť formátovanie), ktoré sa nachádza na karte Home v skupine Font.