štvrtok 9. mája 2013

CompTIA CASP získava DoD schválenie

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) je prvá master úroveň CompTIA certifikačnej skúšky a vo februári 2013 bola zaradená do zoznamu skúšok DoD 8570. CASP je schválená pre IAT Level III, IAM Level II a IASAE Level I a II U.S. DoD Information Assurance directive 8570.01–M. Je určená pre profesionálov vo vedúcich technických pozíciách v IT podnikovom prostredí (najmä vojenské prostredie).


Niekoľko vydavateľov a poskytovateľov odbornej prípravy ponúka výukové a školiace materiály ako pomoc kandidátom v príprave na CASP skúšku. New Horizons poskytuje svojim študentom oficiálne materiály, ktoré patria do CompTIA Approved Quality Content. Viac informácií o CompTIA kurzoch, cenách a dostupných termínoch vám poskytnú obchodní zástupcovia New Horizons Bratislava a Praha.