pondelok 4. novembra 2013

Otvorenie súboru s viacerými vrstvami ako jednovrstvového súboru (Photoshop CS/CS2/CS3/CS4)

Ak chcete otvoriť súbor s viacerými vrstvami ako jednovrstvový, v menu File vyberte možnosť Open. Zvoľte viacvrstvový súbor, ktorý chcete otvoriť, držte stlačené tlačidlá [Shift][Alt] a kliknite na tlačidlo Open. Photoshop zobrazí Adobe Photoshop dialógové okno s textom: "Read the composite data instead?". Následne kliknite na tlačidlo OK a viacvrstvový súbor sa otvorí s vrstvami zlúčenými do jednej vrstvy.