streda 29. februára 2012

Pracujte so správnou databázou (SQL Server)

Stáva sa to. Vytvoríte objekt a neskôr sa nestačíte čudovať, prečo ho nemôžete nájsť. Toto sa často stáva, ak používate Query Analyzer alebo okno Query v Microsoft SQL Server Management Studio a zabudnete vybrať databázu v rozbaľovacom zozname. V niektorých prípadoch ste dokonca nastavili správnu databázu, ale ak pracujete s SQL Server Express, tak vás mohol pri opätovnom pripojení pripojiť k nesprávnej databáze.

nedeľa 26. februára 2012

Manažérske kurzy

Prinášame vám nové dištančné vzdelávanie pre manažérov, ktoré bolo vyvinuté s cieľom sprístupniť štúdium špičkovej kvality aj tým, ktorí nemôžu tráviť podstatnú časť svojho času v škole, či už z ohľadov na rodinu, či vyťaženosť v zamestnaní. Praktická skúsenosť však ukazuje, že dištančné vzdelávanie vyniká aj vyššou efektivitou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontakty so spolužiakmi.

piatok 24. februára 2012

Free online seminar: Certified Ethical Hacker

Join this live online training co-organized by EC-Council and New Horizons Bratislava, and led by EC-Council lead trainer Wayne Burke, as he shows how to map the target network and collect all possible information about the intended target by probing online sources in search of imperative information. The target network might be an organization, a bank, or any institution. He will share how a hacker can collect information and effectively creating a “blue print” about his target organization before launching any sort of attack. This is a module extracted from the world renowned EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) program.

utorok 21. februára 2012

Vytvorte skupiny meta tagov (QuarkXPress 5/6/7)

Meta tagy, ktoré vytvoríte vo webovom dokumente v programe QuarkXPress, sú ukladané v skupinách (sets). Ak vytvoríte skupinu meta tagov, môžete ju priradiť k iným stránkam v rámci jedného dokumentu, alebo ju pridať k iným webovým dokumentom.

utorok 14. februára 2012

Ako odstrániť odosielateľa zo spamového zoznamu (Outlook 2003/2007/2010)

Niekedy môže byť odosielateľ vykázaný do priečinka Spam (Junk) aj napriek tomu, že od neho chceme prijímať e-maily. Tu je jednoduchý spôsob, ako dať odosielateľa späť do zoznamu bezpečných príjemcov.

streda 8. februára 2012

Zachovanie ciest z Illustratora po vložení do InDesign dokumentu (CS/CS2/CS3/CS4/CS5)

Zvýšená kompatibilita je len jednou z mnohých výhod, ktoré ponúka vzájomná spolupráca viacerých Adobe produktov. Vektorové objekty môžete veľmi jednoducho skopírovať z Illustratora a vložiť ich do InDesignu a aj naďalej máte možnosť upravovať ich.