štvrtok 29. marca 2012

Nezaťažujte návštevníkov vašej stránky videom, ak je k dispozícii text (web)

V týchto dňoch je spoločný trend na internete uverejňovať niektoré informácie len vo forme videa. Kliknete na odkaz, ktorý vás má zaviesť k zaujímavému článku a odrazu sa zobrazí okno so známou vetou, že video sa objaví čoskoro, alebo že si budete musieť stiahnuť a nainštalovať modul, ktorý video prehraje.

piatok 16. marca 2012

Vertikálny text v bunke (Excel 2003/2007/2010)

Pri práci s hárkami v Exceli môžete natrafiť na rôzne situácie. Niekedy potrebujete zadať číselné znaky ako textové reťazce, inokedy potrebujete vytvoriť hypertextové odkazy na bunky. V tomto návode využijeme vlastnosť buniek, že text nemusí byť zarovnaný len horizontálne, ale aj vertikálne.

streda 14. marca 2012

Klávesové skratky pri editovaní DataGrid dát (Visual Basic 2003)

Pravdepodobne viete, že pomocou tlačidla [Esc] môžete zrušiť záznam pred opustením bunky a použiť tlačidla [Home] a [End] na presunutie sa na začiatok alebo koniec aktuálneho riadka. Avšak DataGrid podporuje niekoľko ďalších klávesových skratiek, ktoré vám môžu pomôcť počas zadávania dát.

streda 7. marca 2012

Pohyb po obrázku pomocou palety Navigator (Photoshop CS/CS2/CS3/CS4/CS5)

Keď potrebujete upraviť veľmi jemné detaily obrázku vo Photoshope, tak vám určite pomôže nástroj lupa, ktorým môžete zväčšiť časť obrázku. Avšak pri zväčšovaní je niekedy problém zorientovať sa, v ktorej časti obrázka sa práve nachádzate. Presúvaním sa po obrázku pomocou posuvných panelov zbytočne strácate čas. Existuje aj pohodlnejší spôsob – paleta Navigator.

štvrtok 1. marca 2012

Je možné zmeniť jazyk vo Windows 7?

Jazykové balíky slúžia na zmenu predvoleného jazyka rozhrania Windows 7. Stiahnutím a nainštalovaním nového jazykového balíka (napr. slovenčina) zmeníte prostredie operačného systému Windows 7 do príslušného jazyka. Táto funkcia je však dostupná len vo verziách Windows 7 Enterprise a Ultimate.