štvrtok 31. mája 2012

Vytvorte si lacnú telefónnu sieť

Ak hľadáte telefonickú službu pre vašu kanceláriu, ktorá bude podporovať vaše telefóny a VoIP pripojenie, vyskúšajte populárnu službu Trixbox. Open-source verzia programu pre platformu Linux (Trixbox CE) je zdarma. Trixbox môžete použiť spoločne s Cisco Unified Communications Manager Express na integráciu so svojimi telefónmi a na spravovanie telefónnej siete. Trixbox CE si môžete stiahnuť z www.trixbox.com/products/trixbox-ce.

streda 30. mája 2012

Opakované kopírovanie formátovania (Excel 2003/2007/2010)

Tlačidlo Kopírovať formát (Format Painter) ponúka skvelé služby. Skopíruje formátovanie z vybranej bunky alebo vybraného rozsahu a vloží ho do ďalšej bunky alebo rozsahu, ktorý vyberiete. Vďaka tejto funkcionalite nemusíte formátovať novú oblasť vrátane písma, okrajov, formátu čísel vždy odznova.

utorok 29. mája 2012

Zobrazenie mriežky (InDesign CS/CS2/CS3/CS4)

Mriežka slúži ako skvelý vizuálny sprievodca, ktorým sa uistite, že objekty v obrázku sú zarovnané správne. Zároveň sú prekážkou, ktorá bráni pri prezeraní obrázkov priamo v Adobe InDesign. Nedovoľte, aby vás skutočnosť, že mriežky sú niekedy ťažkopádne, odradila od ich používania. Zvyknite si zapínať a vypínať mriežku rýchlou klávesovou skratkou. Ak chcete zobraziť mriežku, stačí stlačiť [Ctrl]+’. Opakovaným stlačením skratky mriežku skryjete.

pondelok 28. mája 2012

Konzistentné označenie diskov pre VPN

Ak umožňujete svojim používateľom pripojenie do siete prostredníctvom VPN, možno budete chcieť automaticky mapovať disky, aby ste zabezpečili, že budú rovnaké pre všetkých používateľov. Na platforme Windows môžete použiť dávkový súbor a príkaz net use.

piatok 25. mája 2012

Šetrite miesto v Mac OS X

Ak máte nainštalovaný operačný systém Mac OS X a potrebujete trochu extra voľného miesta na pevnom disku, hľadajte priamo v samotnom operačnom systéme. Ak nebudete tráviť veľa času prepínaním medzi rôznymi jazykovými mutáciami, môžete ušetriť dosť priestoru na disku odstránením doplnkových jazykových zdrojov pre Classic.app. Ak ich chcete odstrániť, stlačte [CONTROL] a kliknite na aplikáciu Classic. Vyberte možnosť Show Package Contents. Otvorí sa okno, ktoré ukazuje všetky možné zdroje aplikácie. Tam nájdete osem priečinkov s jazykmi. Väčšinu z nich môžete odstrániť. Priečinok so zdrojmi pre jazyk zaberá asi 8,6 MB, takže každým odstráneným jazykom uvoľníte viac miesta. Dávajte pozor, aby ste neodstránili všetky jazyky, keďže po reštarte by mohlo dôjsť k zlyhaniu systému.

štvrtok 24. mája 2012

Zabráňte kopírovaniu textu (Access 2003/2007)

Ako iste viete, textovým poliam v Microsoft Access môžete nastaviť vlastnosť Locked na Yes, čím zabránite používateľom zmeniť zobrazené dáta. Avšak, používatelia sú stále schopní označiť a kopírovať dáta z takýchto textových polí. To asi nie je to, čo chcete. Riešením problému je nastavenie vlastnosti Enabled na hodnotu No. Obvykle však použitie vlastnosti Enabled spôsobí zlú čitateľnosť zobrazeného textu. Ak však nastavíte vlastnosť Enabled na hodnotu No a súčasne vlastnosť Locked na Yes, textové polia vyzerajú presne, ako v prípade, keď umožňujú zadávanie textu. Rozdiel bude len v tom, že používatelia nebudú mať možnosť označiť a skopírovať zobrazený text.

streda 23. mája 2012

Veľký online slovník internetových pojmov

Ak ste zmätení z internetového žargónu a slov ako Backbone, Extranet, MIME, Proxy a iných, existuje veľa miest, kam by ste mohli ísť hľadať ich popisy. Asi najlepším zdrojom je slovník internetových pojmov, ktorý zostavil Matisse Enzer. Nájdete ho na stránke http://www.matisse.net/files/glossary. Táto stránka obsahuje obrovské množstvo pojmov so stručnými popismi, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť túto rýchlo meniacu sa technológiu.

utorok 22. mája 2012

DataSet WriteXML metóda (ASP.NET)

Potrebovali ste niekedy rýchlo vytvoriť balík z databázy? Jednoduché riešenie ponúka .NET pomocou metódy WriteXML. Všetko, čo potrebujete na zdolanie tejto úlohy, je naplnený DataSet. Potom už len zavoláte metódu WriteXML.

pondelok 21. mája 2012

Dve časové pásma v kalendári (Outlook)

Pri práci s ľuďmi v inom časovom pásme je dobré poznať ich aktuálny čas. Ale je ľahké zabudnúť, koľko hodín treba k nášmu aktuálnemu času pripočítať alebo odpočítať. Jednoduchý spôsob, ako si udržať prehľad, je pridanie druhého časového pásma do kalendára v programe Outlook.

piatok 18. mája 2012

Kópia obrázku nástrojom na posun (Photoshop CS/CS2/CS3/CS4)

Ako ste už určite zistili, vo Photoshope existuje veľa spôsobov, ako dosiahnuť ten istý výsledok. Napríklad, sú tam viaceré nástroje a techniky na výber časti obrázka, ako sú Magic Wand (čarovná palička) alebo Rectangular Marquee (štvorcový výber), ako aj príkazy, ako sú Select > Color Range alebo Select > All. Niekedy však potrebujete vybrať a duplikovať obrázok viacnásobne v rámci toho istého dokumentu. Ako to urobiť čo najjednoduchšie?

štvrtok 17. mája 2012

Nenechajte sa obmedzovať – vyberte si formát odpovede na e-mail (Outlook 2003)

Ak dostanete e-mail naformátovaný ako neformátovaný text, pravdepodobne len kliknete na tlačidlo Reply a odošlete odpoveď ako neformátovaný text. Ale nemusíte sa držať neformátovaného textu, ak preferujete plnohodnotné formátovanie (Rich Text alebo HTML formát). Stačí len vybrať iný formát z časti Message format v hlavnom menu e-mailu. Majte na pamäti, že príjemca vašej správy nemusí byť schopný zobrazovať HTML správy s extra formátovaním.

streda 16. mája 2012

Riešenie problémov v sieti s traceroute/tracert

Pravdepodobne ste už s pomocou príkazu ping zisťovali či môžete pristupovať k niektorému uzlu v sieti. Toto je užitočné na vylúčenie príčiny problému v sieti. Napríklad, možno si myslíte, že na vine je Cisco router, avšak zariadenie, ku ktorému sa snažíte pristupovať vôbec nemusí byť zapnuté.

utorok 15. mája 2012

Vytvorenie spustiteľných súborov (Mac OS X)

Ak pravidelne používate nástroj Terminal a na vytvorenie ssh pripojenia, možno by sa vám zišlo niektoré veci trošku urýchliť. Samozrejme, môžete napísať príkaz ssh username@domain.com, ale prečo si radšej nevytvoriť súbor, na ktorý sa dá dvakrát kliknúť a dosiahneme rovnaký výsledok?

pondelok 14. mája 2012

Vytvorenie poznámok v programe Outlook

Najjednoduchší spôsob, ako udržať poznámku v Outlooku zobrazenú na pozadí, je nechať ju otvorenú po jej vytvorení (alebo otvoriť existujúcu poznámku), potom jednoducho minimalizovať Outlook a pokračovať v bežných činnostiach. Až kým nezatvoríte Outlook, poznámka ostane zobrazená a vy ju môžete vytiahnuť do popredia alebo minimalizovať rovnako ako všetky ostatné aplikácie alebo okná s dokumentmi.

piatok 11. mája 2012

Identifikácia farieb v PDF súboroch (Adobe CS/CS2/CS3)

Ak je to priama farba (spot color), je naozaj jednoduchý spôsob, ako ju identifikovať. Procesné farby dokážete takisto identifikovať, ale je to už trošku komplikovanejšie.

štvrtok 3. mája 2012

Zabráňte obrázkom, aby sa stratili (QuarkXPress)

Ak ste ako väčšina dizajnérov, tak organizovanosť asi nie je vašou najsilnejšou stránkou. Našťastie QuarkXPress má niekoľko podporných nástrojov, ktoré vám pomôžu zorganizovať súbory prislúchajúce k dokumentu.