pondelok 30. júla 2012

Ak si nie ste istí, skontrolujte káble

Niektoré problémy sú tak hmlisté, že ich môže byť ťažké diagnostikovať a vyriešiť. Ak ste vyskúšali všetky druhy nástrojov a softvérových opráv, môže byť vhodné skontrolovať elektroinštaláciu v serverovej skrini a možno všetko znova poprepájať. Príznaky nesprávneho zapojenia môžu zahŕňať záhadné problémy s výkonom a neschopnosť pripojiť sa cez RDP na niektoré stroje, aj keď funguje príkaz ping. Len preto, že sieť "nejako funguje", neznamená to, že je správne zapojená. Takže ak ste nový správca siete s niektorými podivnými problémami a neviete, či váš predchodca pozapájal káble správne, skúste serverovú skriňu kompletne poprepájať.

piatok 27. júla 2012

Povedzte to obrázkami (Excel 2010)

Jedna z najdramatickejších zmien v menu pre podmienené formátovanie v najnovších verziách Excelu je doplnenie sady ikon. Tieto ikony sú ilustračné obrázky, ktoré môžete priradiť k dátovým hodnotám pre rýchlu analýzu dát. Ikony sú v rozsahu od svetelných semaforov, cez vlajky, indikátory, kontrolné značky a krížiky.

štvrtok 26. júla 2012

Riešenie problému s fontom (InDesign CS2/CS3/CS4/CS5)

Ak otvoríte dokumenty používajúce písma, ktoré nie sú nainštalované vo vašom počítači, zobrazí sa upozornenie indikujúce chýbajúce písma. Ak v dokumente vyznačíte text s chýbajúcim písmom, chýbajúce písmo je na paneli Character alebo na ovládacom paneli zobrazené v hranatých zátvorkách. Čo v prípade, že písmo máte v operačnom systéme nainštalované a InDesign sa tvári, že nie?

streda 25. júla 2012

Rýchla skratka na nájdenie bunky napojenej na vzorec (Excel)

Ak vzorec potrebuje na výpočet výsledku mnoho ďalších buniek, hľadanie a odstraňovanie chýb môže byť náročné. Namiesto použitia panela Formula Auditing, ktorý je už sám o sebe mätúci, môžete rýchlo zvýrazniť súvisiace bunky pomocou klávesových skratiek. Najprv vyberte bunku, ktorú chcete preskúmať. Ak chcete vybrať všetky bunky, ktoré sú potrebné na výpočet výsledku v aktuálnej bunke, stlačte klávesy [Ctrl] (]). Alebo stlačte [Ctrl] ([) a vyberiete všetky bunky, ktoré používajú aktuálnu bunku vo svojich výpočtoch.

utorok 24. júla 2012

New Horizons Computer Learning Centers Selected as a Finalist for the 2012 Microsoft Learning Competency Marketing Excellence Partner of the Year Award

Conshohocken, PA— Today, New Horizons Computer Learning Centers, the world’s largest independent IT training company, announced it was selected as a finalist for the Microsoft Learning Competency Marketing Excellence Partner of the Year Award.

Manažment vodiacich čiar (QuarkXPress)

Práca s vodiacimi čiarami v dokumente QuarkXPress po ich prvotnom vytvorení ešte zďaleka nekončí. Vodiace čiary môžete chcieť odstrániť, uzamknúť alebo odomknúť, a to len buď niektoré z nich alebo všetky. Guide Manager umožňuje jednoducho vykonať tieto zmeny s vodiacimi čiarami. Pre prístup k nástroju Guide Manager vyberte Utilities > Guide Manager. V dialógovom okne Guide Manager kliknite na záložku Remove Or Lock Guides pre prístup do oblasti k rôznym možnostiam odobratia vodiacich čiar a ich uzamknutia.

piatok 20. júla 2012

Ako nainštalovať nový font? (Windows XP)

Potrebovali ste už niekedy pridať do vášho operačného systému nový font (písmo)? Je to naozaj jednoduché. Dvakrát kliknite na ikonu My computer. V časti Other places kliknite na Control panel. Kliknite na Fonts. V okne Fonts vyberte z menu File možnosť Install new font. Vyhľadajte adresár s vašimi fontmi a vyberte tie, ktoré chcete nainštalovať. Kliknite na tlačidlo OK.

štvrtok 19. júla 2012

Urobte si zálohu ako súčasť prevencie (Photoshop CS2/CS3/CS4/CS5)

Pri práci na rozsiahlom projekte vo Photoshope, je vždy dobré urobiť si viac snímok projektu (snapshot). Pomôže to, ak sa budete chcete vrátiť späť k predošlým úpravám alebo ak sa niečo nepodarí. Vtedy len kliknete na vybraný snímok a začnete pracovať od tohto momentu. Snapshot vytvoríte tak, že kliknete na panel History, kliknite na tlačidlo Create new snapshot. Po tom Photoshop umiestni uloženú verziu súboru na paneli History. Ak sa budete chcieť vrátiť k tomuto obrázku, kliknete na ikonu snímky.

streda 18. júla 2012

Použitie hotfix na zahodené DHCP rezervácie

Ak bola rezervácia vašej IP adresy záhadne zahodená DHCP serverom, skontrolujte, či máte Windows Server 2008 R2. K dispozícii je známa chyba, ktorá môže spôsobiť, že táto verzia systému Windows zahadzuje DHCP rezervácie, je kedy nemala. Jedným z možných príznakom tohto problému je, že routre zlyhajú chvíľu po tom, ako ste urobili upgrade systému Windows Server 2008 R2. Našťastie je tu hotfix na tento problém. Môžete si ho stiahnuť na nasledujúcej adrese: http://support.microsoft.com/kb/981776

utorok 17. júla 2012

Definovanie znovupoužiteľnej attributeGroup v XML Schema

V XML schéme môžete nastaviť skupinu atribútov, ktorá zdieľa spoločnú sadu atribútov s ľubovoľným počtom elementov. Napríklad, môžete chcieť zahrnúť atribúty id, dátum vytvorenia a dátum revízie do všetkých hlavných prvkov v dátovej množine.

pondelok 16. júla 2012

Nemažte v zhone, neskôr by ste mohli ľutovať (Outlook 2003)

Ak je váš Outlook nastavený tak, aby automaticky odstránil všetky položky v priečinku Deleted items pri ukončení programu, som si istý, že ste zažili prípad, kedy pri zatvorení programu Outlook bola permanentne odstránená aj správa, ku ktorej by ste sa ešte chceli vrátiť.

piatok 13. júla 2012

Môžem vrátiť odoslaný e-mail? (Outlook 2010)

Všetci sme to urobili - odoslali sme e-mail a o pár minút neskôr sme to oľutovali. Alebo sme poslali e-mail s otázkou na niekoľkých ľudí a dostali odpoveď, ktorú sme potrebovali v okamihu, keď sme klikli na tlačidlo Odoslať. V oboch prípadoch by pomohlo, keby sme počkali pár minút.

streda 11. júla 2012

Riešenie problémov logmi webového server

Problémy klientov s webovou stránkou a ich riešenie môže byť niekedy komplikované, ak neviete, ktorý zo serverov spracoval webový dopyt. Táto úloha môže na prvý pohľad vyzerať ešte komplikovanejšie, ak používate vyvažovanie zaťaženia, CAS servery alebo iné zariadenia, ktoré distribuujú dopyty medzi viaceré servery.

utorok 10. júla 2012

Názov dňa v týždni pomocou Date (ASP.NET)

Máte textový reťazec s dátumom, ktorý chcete použiť v ASP.NET tak, aby vám vrátil deň v týždni ? Najprv preveďte reťazec na dátumovú hodnotu, a potom použite reťazcový formát dddd na túto dátumovú hodnotu, napríklad takto:

pondelok 9. júla 2012

Tlač dokumentov s názvom súboru a dátum (InDesign)

Existuje jednoduchý spôsob, ako tlačiť dokumenty v InDesigne tak, aby v dolnej časti stránky obsahovali názvom súboru, dátum a čas tlače. S rovnakými údajmi uvedenými v dolnej časti strany je tiež možné exportovať súbory do formátu PDF. Či už tlačíte súbor (zvoľte Fille > Print) alebo exportujete do PDF (zvoľte File > Export, potom prejdite na miesto, kam chcete uložiť súbor vo formáte PDF a kliknite na tlačidlo Save), môžete použiť rovnakú techniku, aby sa zobrazila táto informácia. Vo výslednom dialógovom okne Print alebo dialógovom okne Export Adobe PDF vyberte kartu Marks and Bleeds na ľavej strane. Potom, v časti Marks na pravej strane zaškrtnite možnosť Page information. Nastavte zvyšné možnosti a potom kliknite na tlačidlo Print alebo Export. InDesign vytlačí súbor alebo vygeneruje výstup vo formáte PDF s názvom súboru, časom a dátumom.

piatok 6. júla 2012

Nová hlavička DataGridu pomocou DataGridItem (ASP.NET)

Ak chcete vytvoriť novú hlavičku DataGridu na vizuálne oddelenie riadkov zostavy, môžete tak urobiť pomocou objektu DataGridItem. Vytváranie nových hlavičiek DataGrid pomocou tohto objektu prebieha v troch krokoch. Tento kurz začneme vytvorením nového DataGridItem objektu. Potom pridajte bunky do DataGridItem, a nakoniec pridajte DataGridItem do DataGrid.

streda 4. júla 2012

Prepíšte históriu (Photoshop CS2/CS3/CS4/CS5)

Už sa vám to niekedy stalo? Práve ste dokončili úpravy viacvrstvového Photoshop dokumentu, zlúčili ste vrstvy do jednej a uložili dokument. Potom sa pozriete na dokument znovu a všimnete si, že máte preklep v slovo na textovej vrstve. Žiaden problém. Poznáme skratku, ako to rýchlo opraviť. Ak ste ešte nezavreli dokument, môžete jednoducho stlačiť [Ctrl] + [Alt] Z, čím v Photoshope urobíte krok späť a znova obnovíte vrstvy pre ďalšie úpravy. Týmto postupom neodstránite kroky, ale stanú sa neviditeľné na paneli s históriou. Ak chcete zopakovať všetky kroky tak, ako nasledovali, stačí [Ctrl] + [Shift] Z vo Windows.

utorok 3. júla 2012

Ako spravovať rekurzívne prvky s XSD

Pri prechode k XML a schéme často vyvstáva otázka, či je možné definovať rekurzívne štruktúry v XSD? Odpoveď znie: Áno, je to možné. Typickým príkladom sú rekurzívne elementy <section>.