streda 31. júla 2013

Pridajte filter pre 3D transformácie do Photoshopu (CS/CS2/CS3)

Z nejakého dôvodu základná inštalácia Adobe Photoshop CS/CS2/CS3 nezahŕňala filter pre 3D transformácie. Vy si ho však môžete pridať manuálne. Jediné, čo musíte urobiť, je pridať plug-in do priečinka filtrov. Budete potrebovať inštalačný disk označený Extras, ktorý ste dostali pribalený k vašej aplikácii. Na tomto disku prejdite do priečinka Optional Plug-Ins. V ďalšom kroku otvorte priečinok Filters, kde nájdete plug-in pre 3D transformácie. Potom prejdite do priečinka s filtrami pre vašu inštaláciu Photoshopu (Photoshop version > Plug-Ins > Filters) a filter sem prekopírujte. Reštartujte Photoshop a vyberte Filter > Render. Filter pre 3D transformácie je pripravený na používanie.

utorok 30. júla 2013

Prispôsobte si zobrazenie pracovného týždňa v Outlooku (2003)

Nie všade trvá pracovný týždeň od pondelka do piatka. Preto Outlook umožňuje prispôsobiť si dni, kedy trvá váš pracovný týždeň. Predpokladajme, že pracujete každý týždeň od stredy až do nedele a to sú tie dni, ktoré chcete zobraziť v kalendári programu Outlook.

pondelok 29. júla 2013

Vyhľadávanie textu vo Photoshope (CS/CS2/CS3/CS4/CS5)

Photoshop je bitmapový grafický program. Pri úpravách môžete do obrázkov vkladať aj text, malý text v obrázkoch môže byť nečitateľný, a tak vás zrejme neprekvapí, že Photoshop poskytuje aj jednoduché vyhľadávanie v texte pomocou funkcie Find And Replace.

štvrtok 25. júla 2013

Vytváranie hárkov zo šablóny (Excel 2003)

Ak vložíte hárok cez menu Insert | Worksheet (vo verzii 2003), Excel automaticky vytvorí nový hárok postavený na štandardnej šablóne. Avšak nie vždy chcete vložiť prázdny hárok. Napríklad, vaša firma používa vlastnú šablónu na sledovanie projektu. Pracovný zošit je venovaný jednotlivým klientom a v každom zošite je niekoľko špecializovaných projektových hárkov.

streda 24. júla 2013

Zistite aktuálny stav SQL servera

Microsoft má nástroj SQL Server Health And History Tool (SQLH2), ktorý umožňuje rýchlo analyzovať výkon a konfiguráciu vašich SQL serverov. Skôr než začnete používať tento nástroj, musíte si stiahnuť a nainštalovať Microsoft .NET Framework zo stránky Microsoft .NET Framework.

utorok 23. júla 2013

Online marketing: Vplyv e-mailového marketingu na rast IT biznisu (online seminár)

E-mailový marketing je výkonný nástroj na propagáciu IT riadených služieb. Ak nie je robený zodpovedným spôsobom, vaše marketingové plány môžu zlyhať a byť označené ako SPAM. V tomto webinári sa naučíte ako používať konzistentné a cielené marketingové programy na propagáciu a rastu riadených a cloudových služieb.

pondelok 22. júla 2013

Súhrn aktivít každého kontaktu (Outlook 2010)

Outlook je výkonný nástroj zameraný na zvyšovanie produktivity, tak prečo ho nevyužiť všade tam, kde sa to dá? Pomocou neho môžete sledovať aktivity kontaktov napojením niektorých položiek na konkrétny kontakt. Môže to byť užitočné v prípadoch, ako je fakturácia klientovi alebo na jednoduché nájdenie e-mailu, o ktorom viete, že ste ho poslali konkrétnej osobe.

štvrtok 18. júla 2013

Pomenujte aplikácie SQL Servera (SQL Server 2000)

ADO a ADO.NET vám umožnia špecifikovať meno aplikácie jej pridaním ako jedného z parametrov do reťazca obsahujúce informácie o SQL pripojení, ako napríklad:

...;Application Name=MyDbApp;...

Ak to urobíte, získate výhodu v tom, že uvidíte túto hodnotu v SQL Profiler. Na základe tejto hodnoty môžete neskôr filtrovaním zúžiť informácie len na tie, ktoré súvisia s vašou aplikáciou.

utorok 16. júla 2013

Riadené služby: Overené praktiky pri vytváraní IT kontraktov (online seminár)

Chcete sa naučiť základy vytvárania IT servisných kontraktov? Viete ktoré kľúčové komponenty sú potrebné v IT kontrakte? Pripojte sa k nášmu webináru a naučte sa priamo od právnika ako zvládnuť servisné zmluvy, vrátane oddelených servisných zmlúv pre každú dodanú IT službu. Dozviete sa o troch typoch klauzúl na vytvorenie IT kontraktu: podporná, transakčná a všeobecná.


pondelok 15. júla 2013

Lepšia kontrola nad zoznamom prístupov

Poradie v zozname prístupov kritické. Access control entries (ACEs) má vplyv len na privilégia, ktoré neboli explicitne povolené alebo zakázané. Toto zvyšuje efektívnosť tým, že zamedzuje potrebu čítať úplný zoznam. Avšak, môže spôsobiť problémy ak potrebujete skontrolovať celý zoznam. Našťastie, je to číslovanie riadkov, ktoré umožňuje vložiť nový ACE záznam na správne miesto bez potreby kompletne odobrať a znova aplikovať celý zoznam prístupov.


štvrtok 11. júla 2013

Nefunkčné konverzácie v doručenej pošte (Outlook 2010)

Microsoft Outlook ponúka niekoľko možností zobrazenia (View) priečinkov. Každý si môže zvoliť nastavenie, ktoré mu najviac vyhovuje. Tieto predvoľby si môžete nastaviť na karte View v skupine Arrangement. Na výber máte usporiadanie podľa dátumu, odosielateľa, príjemcu, kategórií a pod. Okrem toho si môžete použiť aj nastavenie konverzácií v skupine Conversations. Výhodou konverzácií je, že vidíte súvisiace e-maily usporiadané pekne pod sebou. Problém však nastane, keď sa rozhodnete zapnúť konverzácie a zistíte, že to jednoducho nefunguje. Problém je v nastavení Arrangement. Konverzácie je možné zapnúť len vtedy, ak máte nastavené usporiadanie podľa dátumu (Date). Vo všetkých ostatných prípadoch je možnosť Conversations neaktívna.

streda 10. júla 2013

Ako správne zapísať webovú adresu

Možno vás to prekvapí, ale existujú pravidlá, ako správne zapísať webovú adresu v texte (alebo v dokumente). Určite ste doteraz zapisovali  URL adresy správne? Proces, ktorý upravuje URL adresy do správneho a konzistentného tvaru sa nazýva URL normalizácia. Cieľom normalizácie je transformácia URL adresy do takého tvaru, aby bolo možné rozlíšiť, že dve syntakticky odlišné adresy sú rovnaké.


utorok 9. júla 2013

Kde hľadať grafické inšpirácie do dokumentov?

Pri vytváraní dokumentov alebo prezentácií často natrafíme na ten istý problém – chceme čítanie textu čitateľovi spríjemniť vhodným obrázkom, aby sme udržali jeho pozornosť. Nie vždy dokážeme nájsť obrázok vystihujúci podstatu textu vo vlastnom portfóliu obrázkov. Kde teda hľadať inšpiráciu a vhodné ilustrácie?


pondelok 8. júla 2013

Lacná alternatíva k bezdrôtovým telefónom

Ak potrebujete bezdrôtové telefóny a nemáte na ne vyhradený dostatočný rozpočet, porozmýšľajte o alternatívnom riešení, ktoré ponúkajú WiFi adaptéry pripojiteľné k bežným mobilným telefónom. Toto riešenie môže byť obzvlášť vhodné na niektorých typoch pracovísk, kde sa zamestnanci často pohybujú. Peniaze môžete ušetriť tak, že si zaobstaráte použité mobilné telefóny a deaktivujete ich bežné funkcie. Toto by asi nebolo ideálne riešenie pre kancelárske telefóny, ale je to perfektné riešenie pre sklady.

štvrtok 4. júla 2013

Ako zistiť, že bunka nie je prázdna?

Pri výpočtoch pomocou funkcií v Exceli môžete natrafiť na problém, že funkcia vypíše chybu len preto, že namiesto požadovanej hodnoty je bunka prázdna. Dá sa tomu predísť? Aby ste tomu predišli, mali by ste otestovať, či je bunka prázdna. Na to slúži funkcia ISBLANK(), ktorá vráti pre zadanú bunku logickú hodnotu TRUE, ak je bunka prázdna, v opačnom prípade vráti hodnotu FALSE. Niekedy sa na prvý pohľad môže zdať, že bunka je prázdna, no napriek tomu funkcia vracia FALSE. Prečo je to tak? Bunka môže obsahovať len biele znaky (napr. tabulátor, medzeru) a teda v skutočnosti nie je prázdna. Táto funkcia sa často používa s funkciou IF, ktorá umožňuje nastaviť správanie pre prípad TRUE aj FALSE.

streda 3. júla 2013

Kopírujú sa súbory príliš pomaly?

Ak kopírovanie súborov v rámci siete trvá dlhšie, akoby malo, skúste skontrolovať, či sú povolené jumbo rámce na switchi a kartách sieťového rozhorania (NIC). Zvýšenie veľkosti paketu na 9000 byteov zo štandardnej ethernetovej veľkosti 1500 bytov spôsobí zníženie zaťaženia CPU Pri spracovaní paketov. V prípade IPv6 sa zodpovedajúca funkcia volá jumbogram a umožňuje pakety o 1 byte menšie ako 4 GiB.

utorok 2. júla 2013

Kopírovanie textu z webovej stránky do Wordu

Časy, keď sme chodili kvôli získavaniu nových informácií do knižníc, sú už dávno preč. Najčastejším zdrojom informácií je už niekoľko rokov internet. Preto je prirodzené, že mnoho informácií čerpáme práve z webových stránok a často tieto informácie kopírujem a vkladáme napríklad do dokumentov vytvorených v MS Worde. Avšak niekedy nás čaká nemilé prekvapenie, keďže skopírovaný text je rozhádzaný na stránke a vyzerá úplne ináč, ako by sme chceli. Problém spočíva v tom, že Word sa snaží skopírovať formátovanie z webovej stránky a použiť ho v dokumente. Preto je lepšie vkladať text bez formátovania. Existuje niekoľko spôsobov, ako to môžete urobiť. Asi najjednoduchšie je vložiť text do Notepadu (poznámkového bloku), znovu ho skopírovať a vložiť do dokumentu. Notepad automaticky odstráni z textu všetko formátovanie, ale aj obrázky.

pondelok 1. júla 2013

EC-Council získalo ocenenie Industry Leadership

Jay Bavisi, prezident EC-Council, prevzal minulý týždeň ocenenie Industry Leadership počas National Security Agency Colloquium 2013. Toto ocenenie môžu získať len najlepší lídri v oblasti kyber priestoru za vynikajúci vplyv a prínos na vzdelávanie v oblasti kyberbezpečnosti. Spoločnosť New Horizons CS je partnerom EC-Council a vďaka tomuto partnerstvu prináša na Slovensko a do Čiech najnovšie kurzy pre oblasť IT bezpečnosti. Aj vďaka tejto spolupráci sa uskutoční v júli v Bratislave a v Prahe kurz (CEH) Certified Ethical Hacker v8 pod vedením zahraničného certifikovaného trénera. Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku.