štvrtok 28. novembra 2013

Overenie tlačidiel predvolieb (radio buttons) pomocou JavaScriptu (web)

Ak vytvoríte na webovej stránke formulár s tlačidlami predvolieb (radio buttons), nemusíte vždy chcieť vopred určiť jednu predvoľbu, ktorá bude predvolená. Napríklad, ak vytvoríte on-line dotazník, pravdepodobne nechcete, aby prehliadač automaticky označil jednu z ponúkaných možností. Napriek tomu budete nepochybne chcieť, aby používateľ pred odoslaním formulára označil aspoň jednu z možností.

utorok 26. novembra 2013

Vždy pracujte so správnou databázou (SQL Server)

Stáva sa to. Vytvoríte objekt a neskôr sa nestačíte čudovať, prečo ho nemôžete nájsť. Toto sa často stáva, ak používate Query Analyzer alebo okno Query v Microsoft SQL Server Management Studio a zabudnete vybrať databázu v rozbaľovacom zozname. V niektorých prípadoch ste dokonca nastavili správnu databázu, ale ak pracujete s SQL Server Express, tak vás mohol pri opätovnom pripojení pripojiť k nesprávnej databáze.

pondelok 25. novembra 2013

Koľko textu presahuje textový rám? (InDesign CS/CS2/CS3/CS4/CS5)

Pri kopírovaní textu do predpripraveného textového rámu sa veľmi často stáva, že je textu veľmi málo a rám nie je dostatočne naplnený, alebo je textu príliš veľa a presahuje rozmery rámu. Ak je textu málo, tak zmenou vlastností písma môžete text upraviť tak, aby primerane vyplnil plochu rámu. Ale aký je najlepší spôsob, ako zistiť v Adobe InDesign ako veľa je takéhoto textu? Pomôžte si panelom Info.

štvrtok 21. novembra 2013

Zlepšenie riadenia pomocou sieťových objektov

Spravovanie oprávnení a pravidiel pre zdroje v rámci siete môže byť zložitá úloha, ak je potrebné vykonať zmeny. Našťastie, sieťové objekty zjednodušujú spravovanie tým, že vám umožňujú zoskupiť niekoľkých súvisiacich zdrojov do jedného objektu. Pravidlá môžu byť následne nastavené pre objekt ako celok. Každá zmena v nastavení pre objekt sa automaticky použije pre jeho členov, čím sa eliminuje potreba robiť samostatné zmeny konfigurácie každého sieťového zdroja. Tiež tým, že dáte sieťovým objektom logické a zrozumiteľné názvy, môžete uľahčiť novému IT personálu naučiť sa sieťovú architektúru rýchlejšie.

streda 20. novembra 2013

Zahrňte alternatívny text do webových stránok (Word 2007/2010)

Keď vytvárate webovú stránku v programe Word, nezabudnite zahrnúť alternatívny text pre každý obrázok. Alternatívny text spravidla ponúka stručné vysvetlenie obsahu obrázku. Ak je obrázok súčasťou tlačidla, ktoré odkazuje na inú stránku, potom text vysvetľuje, kam sa používateľ dostane kliknutím na tlačidlo. Alternatívny text je hodnotný pre množstvo používateľov, napr. zrakovo postihnutí používatelia používajú počítačové vybavenie, ktoré im prečíta alternatívny text, prípadne niektorí používatelia vypnú pri surfovaní obrázky, aby ich počítače mohli zobrazovať webové stránky rýchlejšie. S pomocou MS Word sa týmto používateľom alternatívny text zobrazí namiesto obrázka. Ak chcete vytvoriť alternatívny text, kliknite pravým tlačidlom na obrázok a z kontextového menu zvoľte Size. Vyberte záložku Alt Text a zadajte text do poľa Alternative text a kliknite na tlačidlo OK.

utorok 19. novembra 2013

Zlepšiť vzhľad čierneho písma a objektov pri tlači (InDesign CS/CS2/CS3/CS4)

Majú čierne nadpisy v dokumentoch vytvorených v InDesigne tendenciu vyzerať v tlači ako nemastné neslané? Totižto, môžete ich spolu s ostatnými čiernymi plochami urobiť skutočne výraznejšími pri štvorfarebnej tlači prostredníctvom bohatej čiernej (rich black) ako pri použití predvolenej čiernej.


štvrtok 14. novembra 2013

Kontrolujte množstvo pomoci, ktoré získavate pri funkciách (Excel 2003/2007/2010)

Excel poskytuje malú pomoc a to formou alternatívneho textu (ToolTip), ktorý sa zobrazí po začatí zadávania funkcie a zobrazuje správnu syntax. Dokonca sa môžete pohybovať medzi vašimi argumentmi jednoduchých kliknutím na zodpovedajúci argument v tomto alternatívnom texte. Ak chcete napísať funkciu bez pomoci, môžete túto funkcionalitu deaktivovať.

streda 13. novembra 2013

Ako používať sociálne siete na zvýšenie efektívnosti v práci (online seminár) – vstup voľný

Tento online seminár (webinár) sa zameriava na dosiahnutie úspechu a zvýšenie efektivity v profesionálnom živote prostredníctvom použitia sociálnych sietí. Naučte sa tajomstvo, ako sa stať úspešnými. Sociálne siete vám pomôžu úspešne dokončiť veci a byť na očiach. Používajte sociálne siete pri nábore, vyhľadávaní príležitostí, budovaní kontaktov, budovaní hodnoty vďaka existujúcim kontaktom, sledovaní trendov. Zúčastnite sa tohto online seminára a naučte sa, aké nástroje sú k dispozície, ktoré sú najlepšie pre konkrétne úlohy, kde nájdete správne publiku a vývoj sociálnych sietí ako nástroja.

utorok 12. novembra 2013

Vyžmýkajte z PowerPointu maximum (online seminár) – vstup voľný

Objavte synergiu pri práci s Microsoft PowerPoint, ktorá vám umožní efektívne prezentovať a poskytovať informácie vášmu publikum. Dozviete sa o nových vlastnostiach nových funkciách, ktoré vám pomôžu v každodennej práci s aplikáciou Microsoft PowerPoint. Tento webinár je vhodný pre začiatočníkov, stredne pokročilých alebo pokročilých používateľov – každý sa niečo naučí!

štvrtok 7. novembra 2013

Vytvorte v bunke rozbaľovací zoznam prijateľných hodnôt (Excel 2003/2007/2010)

Asi každý z nás už vytvoril hárok, ktorý by profitoval z použitia preddefinovaných rozbaľovacích zoznamov platných hodnôt. Napríklad, môžete chcieť poskytnúť rozbaľovací zoznam kódov oddelení, aby ste zabezpečili, že formulár bude vyplnený správne. Našťastie, je jednoduché vytvoriť takýto rozbaľovací zoznam, pomocou funkcie pre overovanie údajov (Data Validation).

streda 6. novembra 2013

Rotácia a posúvanie vzorov vnútri vyplnených objektov (Illustrator 10/CS/CS2/CS3/CS4)

Ak v Adobe Illustrator kreslíte objekty a na vyplnenie plochy objektov používate vzory, môže sa stať, že výplňový vzor nemá úplné takú pozíciu, ako by ste očakávali. So vzorom vo vnútri objektu môžete ešte ďalej pracovať – môžete ho posunúť alebo otáčať. Zvoľte nástroj Direct Selection a vyberte ľubovoľnú časť vytvorenej grafiky, ktorá obsahuje výplň vzorom. Stlačte kláves tilda [~] a držte ho stlačený, kým stláčate klávesy šípok, pomocou ktorých posúvate vzor požadovaným smerom. Podobne môžete v Adobe Illustrator na prispôsobenie pozície vzoru použiť nástroje Shear, Rotate alebo Reflect.

utorok 5. novembra 2013

Pošlite e-mail celej kategórií Kontaktov (Outlook 2003/2007)

Ak používate kategórie, ktoré pomáhajú zorganizovať vaše položky programu Outlook, môžete ľahko odoslať e-mail celej kategórií kontaktov. Kliknite na ikonu Kontakty v navigačnom paneli. Ďalej kliknite na priečinok, ktorý obsahuje kontakty, ktorým chcete poslať e-mail. Potom vyberte View | Arrange By | Current View | Kategórie z Outlookového menu. Nakoniec kliknite na záhlavie kategórie, ktorá obsahuje záznamy, ktorým chcete poslať e-mail a následne vyberte Actions | New Message To Contact z menu Outlook (Actions | Create | New Message To Contact v Outlook 2007). Spustí sa formulár na kompozíciu nového e-mailu, ktorý bude obsahovať všetky kontakty v rámci vybranej kategórie. Zadajte potrebné informácie a kliknite na tlačidlo Send.

pondelok 4. novembra 2013

Otvorenie súboru s viacerými vrstvami ako jednovrstvového súboru (Photoshop CS/CS2/CS3/CS4)

Ak chcete otvoriť súbor s viacerými vrstvami ako jednovrstvový, v menu File vyberte možnosť Open. Zvoľte viacvrstvový súbor, ktorý chcete otvoriť, držte stlačené tlačidlá [Shift][Alt] a kliknite na tlačidlo Open. Photoshop zobrazí Adobe Photoshop dialógové okno s textom: "Read the composite data instead?". Následne kliknite na tlačidlo OK a viacvrstvový súbor sa otvorí s vrstvami zlúčenými do jednej vrstvy.