streda 8. októbra 2014

Garantované termíny na kurzy pre lídrov a manažérov

Dištančné vzdelávanie pre lídrov a manažérov bolo vyvinuté ako moderný systém vzdelávania s cieľom sprístupniť štúdium najvyššej kvality aj manažérom a lídrom, ktorí trpia predovšetkým na vysokú vyťaženosť v zamestnaní a nemôžu sa zúčastňovať klasického školenia. Naše skúsenosti ukazujú, že dištančné vzdelávanie vyniká oproti klasickému vzdelávaniu vysokou efektívnosťou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontaktmi s kolegami v študijnej skupine.


Študijný program
Uzávierka prihlášok
Dĺžka štúdia
Začiatok štúdia
Cena bez DPH
25. 10. 2014
5 mesiacov
10. 11. 2014
1 250 €
25. 10. 2014
5 mesiacov
10. 11. 2014
1 050 €
25. 10. 2014
5 mesiacov
10. 11. 2014
1 050 €
25. 10. 2014
5 mesiacov
10. 11. 2014
1 250 €

Tieto prakticky zamerané kurzy sú našou odpoveďou na praktické požiadavky súčasných i budúcich lídrov tímov, špecialistov, koordinátorov a supervízorov, ktorí hľadajú individuálny prístup a efektívny spôsob ako sa zdokonaliť v tom, čo robia.

Aké sú hlavné výhody dištančného vzdelávania lídrov a manažérov?

  • Možnosť absolvovať plnohodnotné štúdium bez vynechávania v práci a so zachovaním času venovaného svojim záľubám, priateľom a rodine
  • Individuálny prístup ku študujúcim
  • Na prax zamerané štúdium, kedy študujúci môžu už počas štúdia uplatniť získavané poznatky v praxi pri riešení svojich manažérskych úloh a problémov
  • Zameranie na osvojenie si zručností, nie učenie sa teoretickým poznatkom

Kontaktujte nás ešte dnes, radi vám poradíme s výberom vhodných kurzov.