štvrtok 28. novembra 2013

Overenie tlačidiel predvolieb (radio buttons) pomocou JavaScriptu (web)

Ak vytvoríte na webovej stránke formulár s tlačidlami predvolieb (radio buttons), nemusíte vždy chcieť vopred určiť jednu predvoľbu, ktorá bude predvolená. Napríklad, ak vytvoríte on-line dotazník, pravdepodobne nechcete, aby prehliadač automaticky označil jednu z ponúkaných možností. Napriek tomu budete nepochybne chcieť, aby používateľ pred odoslaním formulára označil aspoň jednu z možností.

Na dosiahnutie tohto cieľa budete potrebovať JavaScript. Nasledujúca funkcia vytvorená na XHTML stránke ponúka riešenie tohto problému:

<html>
<head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
  function Validate(frm, btnName) {
    var btn = frm[btnName];
    var valid;
    for (var x=0; x<btn.length; x++) {
      valid = btn[x].checked;
      if (valid) {break;}
    }
    if (!valid) {
      alert("Please select an answer.");
    }
  }
</script>
</head>
 

<body>
<form>
  <input type="radio" name="question1" id="1b1" value="1">Always</input>
  <input type="radio" name="question1" id="1b3" value="3">Sometimes</input>
  <input type="radio" name="question1" id="1b5" value="5">Never</input>


  <div>
  <input type="button" value="Submit Answer" onclick="Validate(this.form, 'question1')"/>
  </div>
</form>
</body>
</html>


 Tento kód overí, či je pri stlačení tlačidla označené aspoň jedna z predvolieb.