utorok 28. septembra 2010

On-line test nie len IT zručností zadarmo

Odhadnúť skutočnú úroveň vedomostí je veľmi ťažké bez ohľadu na oblasť, v ktorej pôsobíte. Niektorí ľudia sú prehnane skromní, iným zase skromnosť úplne chýba. Ako si má potom zamestnávateľ vybrať vhodného zamestnanca, keď všetci uchádzači ovládajú programy balíka Office na pokročilej úrovni? Alebo ako sa má jednotlivec, ktorý sa chce ďalej vzdelávať, rozhodnúť pre správnu úroveň kurzu? Nástrojom na odmeranie úrovne vedomostí sú rôzne formy štandardizovaných testov.

Počítačová škola New Horizons Slovensko s pobočkami v Bratislave a Košiciach dáva všetkým svojim klientom a priaznivcom možnosť otestovať sa on-line zadarmo z pohodlia domova.

Samotné otestovanie je na začiatku každého školiaceho cyklu, kde študenti a tréneri spolupracujú na identifikácii a výbere toho správneho vzdelávacieho riešenia, aby maximálne zhodnotili investície vložené do vzdelania.

Testovanie pred začatím kurzu identifikuje vedomostné nedostatky a práve to zaručuje, že školenie bude efektívne a zamerané na odstránenie nežiaducich medzier v danej oblasti. Následné testovanie po absolvovaní školenia overí, či boli dosiahnuté stavené ciele. Takto môže jednotlivec (alebo jeho zamestnávateľ) merateľne a objektívne vyhodnotiť investíciu do vzdelania.

 

Testovanie od New Horizons je prístupné zadarmo cez Learning Port. Learning Port predstavuje webový nástroj, ktorý slúži na testovanie a ako doplnok ponúka prístup k on-line vzdelávacím zdrojom.


On-line vzdelávacie zdroje predstavujú rôzne doplnkové študijné materiály, referenčné príručky a virtuálne laby a slúžia na upevnenie vedomostí pre študentov, ktorí absolvovali školenia v New Horizons.


Ak si chcete zadarmo otestovať svoje zručnosti v oblastí IT (Office, Cisco, dizajn, bezpečnosť, obchodné zručnosti a pod.), vyplňte registračný formulár a do 24 hodín dostanete e-mailom prístupové údaje do Learning Portu spoločnosti New Horizons.