utorok 19. októbra 2010

Nainštalované fonty aj tak nefungujú (InDesign CS2/CS3/CS4/CS5)

Ak otvoríte dokumenty používajúce písma, ktoré nie sú nainštalované vo vašom počítači, zobrazí sa upozornenie indikujúce chýbajúce písma. Ak v dokumente vyznačíte text s chýbajúcim písmom, chýbajúce písmo je na paneli Character alebo na ovládacom paneli zobrazené v hranatých zátvorkách. Čo v prípade, že písmo máte v operačnom systéme nainštalované a InDesign sa tvári, že nie?

Počas inštalácie Adobe InDesgin alebo ostatných produktov balíka Adobe Creative Suite sú písma automaticky nainštalované do systémového priečinka Windows\Fonts (v prípade Mac OS je to Library/Fonts). Ak dodatočne inštalujte nové písma do operačného systému, InDesign ich niekedy nezaregistruje a môže ich nesprávne označovať ako chýbajúce písma.

V takomto prípade skopírujte súbory pre nové písma priamo do priečinka Fonts vo vnútri priečinka s inštaláciou Adobe InDesign. Avšak tieto písma budú dostupné len pre InDesign. V prípade InDesign CS4 je to priečinok:

c:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CS4\Fonts