streda 29. decembra 2010

Lepší spôsob ako kopírovať text v príkazovom riadku (Windows)

Ak chcete skopírovať obsah obrazovky do textového editora, ako je Poznámkový blok, môžete použiť príkaz Mark -> Copy a kopírovať text z obrazovky po častiach. Ale existuje aj jednoduchší spôsob, a to vykonať nasledujúci príkaz:

C:\> | clip

Napríklad, ak chcete vidieť celý obsah priečinka Program Files na disku C:

  1. Stlačte tlačidlo Windows Start, vyberte Run a napíšte “CMD” pre spustenie príkazového riadku.
  2. Zadajte C:\>dir "Program Files" | clip
  3. Otvorte textový editor a stačte [Ctrl]+V pre vloženie obsahu.
Príkaz Clip skopíruje výsledky výstupu príkazu, ktorý ste zadali v príkazovom riadku do schránky Windows. Keď ste v textovom editore, vložíte text do súboru. Tento príkaz funguje vo Windows XP, Vista a Windows 2000 Server a vyššie.