pondelok 20. decembra 2010

Riešenie problému s pamäťou pri filtroch (Photoshop CS/CS2/CS3/CS4/CS5)

Filtre na jednej strane poskytujú takmer neobmedzené možnosti pri úprave grafiky, na druhej strane sú často veľkým požieračom pamäte hlavne pri práci s veľkými súbormi. Ak začnete mať pocit, že sa Photoshop začal pri aplikovaní filtra spomaľovať, môžete skúsiť zrýchliť ho.

Najprv sa pokúste spustiť príkaz Purge z menu Edit > Purge > All. Ak táto možnosť nepomôže, skúste filter aplikovať najprv na menšiu časť obrázka, aby ste si pozreli náhľad výsledku ešte pred aplikovaním filtra na celý obrázok.


Ako poslednú možnosť môžete vyskúšať aplikovať filter na jednotlivé kanály namiesto aplikovania na jeden kompozitný kanál.