piatok 14. januára 2011

Nastavenie skupiny tabulátorov (QuarkXPress 5/6)

Sú prípady, kedy potrebujete nastaviť tabulátory s väčšou precíznosťou. To urobíte kliknutím na textový rám pomocou nástroja Content a následne cez Style > Tabs otvoríte dialógové okno Paragraph Attribute. Skupinu tabulátorov s definovanými vzdialenosťami medzi nimi nastavíte tak, že najprv nastavíte prvý tabulátor.

Potom zadáte "+" a následne veľkosť medzery do textového poľa Position (napríklad 3+2). Dávajte pozor, aby vzdialenosť medzi tabulátormi nebola väčšia ako je veľkosť textového rámu. Nezabudnite tiež kliknúť na tlačidlo Apply zakaždým, keď nastavíte novú polohu tabulátora. Nakoniec kliknite na tlačidlo Ok.

Ak vidíte, že váš zoznam tabulátorov je príliš dlhý, kliknite na poslednú značku tabulátora na pravítku. V textovom poli Position sa zobrazí numerická hodnota tejto pozície. Takto môžete pokračovať pridaním hodnoty medzery bez zadávania dlhých reťazcov.