štvrtok 20. januára 2011

Text zarovnaný s opakovanou zarážkou (InDesign CS/CS2/CS3/CS4/CS5)

Opakovaná zarážka (hanging indents) umožňuje odsadiť a zarovnať odseky, ktoré sú vymedzené špeciálnym znakom, ako sú odrážky. Toto je výborný spôsob ako upútať pozornosť na špecifickú časť dokumentu a zároveň to vyzerá dobre.

Na vytvorenie opakovanej zarážky potrebujete v prvom rade nahradiť aktuálnu medzeru medzi špeciálnym znakom a odsekom, ktorý nasleduje, znakom tabulátor. Predvolená veľkosť tabulátora je 0,5 palca. Toto môže byť trošku veľa, takže môžete predefinovať nový tabulátor (okolo 0,25 palca) pomocou panelu Tab (z menu Type).

V nasledujúcom kroku prostredníctvom panela Paragraph zadajte Tab stop v textovom poli Left Indent a rovnakú hodnotu so znamienkom mínus zadajte v textovom poli First Line Left Indent. Nakoniec stlačte [Enter] a aplikujete nové hodnoty pre odsek. Ak chcete použiť rovnaké nastavenie pre viacero odsekov, uložte si toto nastavenie ako štýl pre odsek a aplikujte ho na vybrané odseky.