streda 27. februára 2013

Kam sa stratili obľúbené fonty? (Adobe Creative Suite 6)

Ak po prechode na novšiu verziu Adobe Creative Suite (CS) 6 text v dokumentoch preteká, má na to dobrý dôvod. Pri inštalácii novšej verzie Adobe softvéru sa nainštalujú aj novšie verzie fontov do predvoleného systémového adresára. Ak v tomto adresári existujú staršie verzie týchto písiem, Adobe inštalátor ich odinštaluje a uloží do nového adresára. Pri otvorení dokumentu v CS6, ktorý bol vytvorený v staršej verzii, sa automaticky používajú nové fonty. Nové fonty často znamenajú nové metriky fontov. Zmena metriky fontu je to, čo spôsobuje pretekanie textu a následne zmenu vzhľadu vášho pôvodného rozloženia.

Nič nie je stratené. Jednou z možností je vysporiadať sa s týmto problém tak, že upravíte rozloženie dokumentu, aby vyhovovalo novým písmam. Prípadne môžete obnoviť tok textu v dokumentoch návratom späť na staršiu verziu písiem.

Na to existujú dva spôsoby, ako to môžete urobiť:
  • pomocou správcu písiem na kontrolu písiem použitých v konkrétnych dokumentoch; alebo
  • znovu nainštalujte staršie písma odstránením nových súborov písiem z predvoleného systémového adresára a presunutím starých súborov späť do tohto adresára.