piatok 15. februára 2013

Urobte si v počítači poriadok (Windows)

Možno patríte medzi tých, ktorí často skúšajú nové programy, ktoré následne odinštalujú, aby si zbytočne nezaplnili počítač. Preto vás môže niekedy prekvapiť, že sa odinštalované programy aj naďalej nachádzajú v zozname Add/Remove Programs. Niekedy proces odinštalovanie programu neprebehne úplne korektne a stopy po inštalácii programu ostávajú vo vašom systéme. Našťastie môžete tieto programy odstrániť jednoduchou zmenou v registroch.

Upozornenie: Zmeny v registroch prostredníctvom aplikácie Registry Editor môžu byť nebezpečné. Odporúčame vám urobiť si zálohu registrov skôr, ako urobíte akékoľvek zmeny v registroch.

Odinštalované programy odstránite zo zoznamu Add/Remove Programs takto:

  1. Prihláste sa do počítača ako používateľ s administrátorskými právami.
  2. Kliknite na Start | Run a do textového poľa napíšte regedit a kliknite na OK, čím spustíte Registry Editor.
  3. Postupne sa preklikajte do
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall.
    Tu nájdete zoznam všetkých programov, ktoré sa zobrazujú v zozname Add/Remove Programs.
  4. Vyberte záznam zo zoznamu v ľavom stĺpci a stlačte [Delete].
  5. Kliknutím na tlačidlo Yes potvrdíte odstránenie záznamu.
  6. Zatvorte Registry Editor a reštartujte Windows.