štvrtok 7. marca 2013

Vyhnite sa zbytočným informáciám pri logovaní

Logovanie je jedným z najdôležitejších nástrojov pri odstraňovaní problémov so sieťou. Avšak jeho užitočnosť je značne znížená, ak sa zaznamenávate toľko informácií, že sa vám medzi nimi nedarí nájsť tie dôležité.


Jedným z kľúčov k zabráneniu zahlteniu informáciami je zaznamenávanie chýb, nie varovaní. Ak potrebujete viac informácií k vyriešeniu problému, môžete sa vrátiť späť k logovaniu varovaní, alebo v prípade potreby dokonca môžete ísť o niekoľko úrovní nižšie. IOS podporuje nasledujúce úrovne logovanie:
0 emergencies
1 alerts
2 critical
3 errors
4 warnings
5 notification
6 informational
7 debugging


V režime konfigurácie môžete nastaviť logovanie na rôznych miestach na požadovanej úrovni:
logging console errors
logging monitor errors
logging buffered errors
logging trap errors