streda 15. januára 2014

Ako dlho je už zapnutý počítač? (Windows 7)

Ak patríte medzi tých, ktorí svoj počítač takmer vôbec nevypínajú, tak ste sa už iste neraz zamysleli nad tým, ako zistiť čas, ktorý uplynul od jeho zapnutia. Do operačného systému si môžete doinštalovať samostatné aplikácie alebo prídavné moduly, a tak zistiť informáciu o čase. Avšak túto informáciu viete zistiť aj pomocou existujúcich nástrojov priamo v operačnom systéme.

Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a v kontextovom menu vyberte možnosť Start Task Manager.


Zobrazí sa vám okno Windows Task Manager. Vo vrchnej časti okna sa prepnite na záložku Performance. Okrem informácií o použitom výkone procesora alebo o fyzickej pamäti tu nájdete aj hľadanú informáciu o čase, ktorý uplynul od zapnutia počítača. Nájdete ju v pravej časti okna pod grafmi označenú ako Up Time.Na obrázku vyššie bol počítač zapnutý 2 dni 4 hodiny a 8 minút. Treba poznamenať, že ak uvediete počítač do stavu hibernácie, čas sa prestane počítať a po opätovnom spustení počítača bude pripočítavanie času pokračovať.

Na doplnenie predstavy, ako dlho bol počítač zapnutý, vám pomôže informácia o tom, kedy bol zapnutý. To zistíte pomocou príkazového riadku. Do vyhľadávacieho poľa napíšte príkaz cmd, ktorým spustíte príkazový riadok.Do príkazového riadku napíšte systeminfo a stlačte [Enter]. V riadku System Boot Time je uvedený presný dátum a čas, kedy bol operačný systém naposledy spustený.