piatok 22. októbra 2010

Odstránenie hypertextových odkazov v aplikácii FrontPage

Keď zadáte e-mailovú adresu alebo adresu webovej stránky v aplikácii FrontPage, program automaticky vytvorí hypertextové prepojenie na túto adresu. Ako sa zbaviť hypertextového prepojenia, ak ho nechcete, je ťažšie, než by malo byť.

V programe FrontPage 2000 pravým tlačidlom kliknite na odkaz a vyberte Hyperlink Properties pre otvorenie dialógového okna Edit Hyperlink Properties; odstráňte obsah textového poľa URL a kliknite na tlačidlo OK. V programe FrontPage 2002, rovnako vyberte v dialógovom okne Edit Hyperlink Properties, kliknite na tlačidlo Remove Hyperlink a kliknite na OK.

V obidvoch verziách programu môžete odstrániť hypertextové odkazy počas písania. Hneď ako FrontPage vytvorí odkaz (napríklad, ak stlačíte medzerník po e-mailovej adrese), stlačte [Ctrl]+ Z alebo zvoľte Undo Edit Hyperlink z Edit menu.