streda 12. januára 2011

Uložte si vlastné rozmery stránok medzi prednastavené (InDesign CS/CS2/CS3/CS4/CS5)

Vytvorenie nového dokumentu vám dáva k dispozícii hneď niekoľko predvolených rozmerov papiera, z ktorých si môžete vybrať alebo si môžete podľa potreby manuálne zadefinovať nový rozmer s požadovanou šírkou a výškou. Manuálne zadávanie tých istých informácií znova a znova je otravná práca a plytvanie časom.

Jeden spôsob, ako môžete tento proces urýchliť, je vytvorenie prednastavených dokumentov, kde v okne New Document zadáte rozmery a kliknete na tlačidlo Save Preset. Následne zadajte názov prednastaveného rozmeru dokumentu do poľa Save Preset As.Teraz sa pozrieme na ešte jeden spôsob, ako môžete dostať nový rozmer dokumentu do ponuky prednastavených rozmerov. Nájdite a otvorte súbor New Doc Sizes.txt, ktorý sa štandardne nachádza v Adobe InDesign > Presets > Page Sizes > en_US folder. Potom postupujte podľa inštrukcií, ktoré sa nachádzajú vo vnútri súboru a pridajte do zoznamu nový rozmer papiera, napr. doplňte riadok Letak2 10cm 20cm. Súbor uložte a zatvorte.


Ak znova spustíte InDesign a z menu File zvolíte New > Document, v dialógovom okne New Document nájdete v ponuke rozmerov Page Size už aj rozmery, ktoré ste zadefinovali.