streda 24. apríla 2013

Vyprázdnenie koša (Joomla 2.5)

Nová verzia Joomla 2.5 priniesla oproti predchádzajúcim starším verziám mnoho vylepšení, vďaka ktorým je možné veľa úkonov urobiť jednoduchšie a hlavne rýchlejšie. Sú však niektoré akcie, ktoré vás aspoň na chvíľu potrápia. Príkladom takejto akcie je vyprázdnenie koša, ktoré bolo v Joomla 1.5 možné urobiť priamo výberom Content > Article trash z hlavného menu.

V najnovšej edícii Joomla je trochu ináč. Ak chcete odstrániť článok, stačí zaškrtnúť políčko v zodpovedajúcom riadku a kliknúť na ikonu koša. Takto odstránený článok môžete odstrániť natrvalo alebo ho veľmi jednoducho obnoviť. Stačí  zmeniť stav zobrazených článkov. Štandardne sa zobrazujú aktuálne články (Current). Ak zmeníte filter stavu nad zoznamom článkov na Trashed, budú zobrazené odstránené články. Vyberte ľubovoľný článok (alebo viaceré články) a kliknutím na tlačidlo Delete ich môžete permanentne odstrániť alebo kliknutím na Restore ich môžete obnoviť.