štvrtok 31. októbra 2013

Eliminujte miznúce čiary pri kreslení ceruzkou (Illustrator CS/CS2/CS3/CS4)

Ak ste niekedy vytvárali ilustráciu s nástrojom Ceruzka, s najväčšou pravdepodobnosťou ste si všimli, že zakaždým, keď nakreslíte cestu vedľa už zvolenej cesty, pôvodná čiara zmizne, akonáhle nakreslite ďalšiu čiaru. Prečo? Pretože nástroj Ceruzka je predvolený na režim úprav ciest (path-editing mode). To znamená, že keď kreslíte čiaru vedľa blízko k zvolenej čiare, Illustrator predpokladá, že chcete upraviť predchádzajúcu čiaru. Preto zmaže pôvodnú čiaru a nahradí ju novou čiarou. Nepríjemné, že? Neobávajte sa, toto správanie môžete totižto zmeniť.


Postupujte nasledovne:
  1. Dvakrát kliknite na nástroj Ceruzka (Pencil) a otvoríte dialógové okno Pencil Tool Preferences.
  2. Zrušte označenie možnosti Edit Selected Paths alebo znížte vzdialenosť pixelov pomocou posúvnika v dolnej časti a kliknite na tlačidlo OK.