O nás

New Horizons Computer Learning Centers rozširuje svoju pôsobnosť už od roku 1982 a za ten čas sa stalo najväčšou nezávislou IT tréningovou spoločnosťou na svete. Od roku 2009 poskytuje New Horizons CS jednotlivcom a spoločnostiam služby v oblasti IT vzdelávania a obchodných zručností už aj na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky v Bratislave, od roku 2010 v Košiciach a od roku 2011 v Prahe.

Môžete si vybrať z niekoľko stoviek rôznych kurzov, ktoré sú vyučované najlepšími trénermi a ponúkame ich vo viac ako 300 centrách na celom svete.

Niektoré počítačové školy ponúkajú len klasické vyučovanie v triede, zatiaľ čo iné školy ponúkajú iba online vzdelávanie. Iba počítačová škola New Horizons Bratislava ponúka kompletné integrované vzdelávacie riešenie.

Integrované vzdelávanie

Model integrovaného vzdelávania
Integrovaný vzdelávací prístup v New Horizons vás prevedie cez všetky fázy životného cyklu výučby. Integrovaná výučba umožňuje previazať vzdelávacie riešenia na ciele, aby prinášali reálne a merateľné výsledky.
 • Testovanie
  Odhadnutie potrieb na začiatku životného cyklu vzdelávania umožní študentom a zodpovedným manažérom stanoviť jasné ciele, zvoliť správne riešenie a merať efektívnosť tréningového programu s cieľom maximalizovať investície.
 • Výučba
  New Horizons Vzdelávacie riešenia v spoločnosti New Horizons sú zamerané na študentov a navrhnuté tak, aby poskytli merateľnú a udržateľnú hodnotu. Ponúkame najlepší vzdelávací obsah doplnený o moderné vzdelávacie metódy. Zistite viac o našich inovatívnych vzdelávacích metódach.
 • Posilňovanie
  New Horizons ponúka nástroje na zvýšenie zapamätania naštudovaného materiálu a zlepšenie vzdelávacieho procesu. K dispozícii máte zdroje, ako sú praktické laby, referenčné materiály a praktické skúšky, ktoré zlepšia váš celkový dojem zo vzdelávania u nás.
 • Podpora
  Naši študenti dostávajú nielen študijné pomôcky a potrebný tréning, ale dostávajú aj doplnkovú podporu, ktorá im pomôže úspešne zvládnuť celý vzdelávací cyklus. Naše podporné zdroje pre študentov sú cenný doplnok k nástrojom na posilňovanie.
 • Overenie
  Overenie umožňuje študentom alebo manažérovi zodpovednému za vzdelávanie identifikovať nadobudnuté vedomosti, oblasti vyžadujúce ďalšie zlepšenie a hodnotu získaných zručností. Študenti vedia na základe vyhodnotenia kurzov a úspešne absolvovaných certifikačných skúšok, že u nás dosahujú želané ciele vo vzdelávaní.

Inovatívny a praktický tréning

Náš integrovaný prístup k vzdelávaniu a Learning Port softvér davajú jednotlivcom a manažérom zodpovedným za tréning zamestnancov možnosť vyhodnotiť zručnosti, sledovať progres, zvýšiť zapamätanie nových vedomostí a kontrolovať tréningový proces v rámci celej spoločnosti a takto dosiahnuť vyššiu návratnosť investovaného času a peňazí. Viac informácií o našich flexibilných vzdelávacích metódach:
 • Tradičná výučba
  Študujte tradičným spôsobom v našich triedach s niektorým z našich inštruktorov.
 • Mentored Learning
  Dosiahnite úspech vlastným tempom s individuálnym mentorom, flexibilným harmonogramom a prispôsobeným obsahom.
 • Online LIVE
  Kombinujte výhody vyučovania v klasickej triede s výhodami Internetu a živého e-learningu v našich "triedach na webe".
 • Online ANYTIME
  Vzdelávajte sa vlastným tempom tak, ako vám to vyhovuje pomocou našich online tréningov.
 • Kurzy na mieru
  Máte veľkú skupinu, ktorá potrebuje tréning? Nechajte New Horizons nech pre vás pripraví súkromný prispôsobený tréning.
 • Kurzy u zákazníka
  Nechajte New Horizons Bratislava priniesť triedu priamo na miesto, kde pracujete.

Priestory

Prvotriedny tréning vyžaduje prvotriedne prostredie. Naše triedy v New Horizons Bratislava sú vybavené špičkovým hardvérom a používajú najnovší softvér – teda všetko čo potrebujete na vytvorenie ideálneho prostredia pre vzdelávanie alebo pracovné stretnutie.

V priestoroch New Horizons Bratislava nájdete:
 • špičkovo zariadené počítačové triedy,
 • vysokorýchlostné pripojenie na internet,
 • digitálne projektory,
 • najmodernejšiu audio-vizuálna techniku,
 • tabuľu a flip chart,
 • personál technickej podpory,
 • potrebné softvérové vybavenie.


Prenajmite si priestory v New Horizons a zistite, ako môžete zlepšiť váš tréning alebo pracovné stretnutie zabezpečením profesionálneho a moderného prostredia. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach prenájmu v New Horizons Bratislava, kontaktujte nás.