streda 8. októbra 2014

Garantované termíny na kurzy pre lídrov a manažérov

Dištančné vzdelávanie pre lídrov a manažérov bolo vyvinuté ako moderný systém vzdelávania s cieľom sprístupniť štúdium najvyššej kvality aj manažérom a lídrom, ktorí trpia predovšetkým na vysokú vyťaženosť v zamestnaní a nemôžu sa zúčastňovať klasického školenia. Naše skúsenosti ukazujú, že dištančné vzdelávanie vyniká oproti klasickému vzdelávaniu vysokou efektívnosťou (študujúci si rýchlejšie a bezpečnejšie osvojí látku) a kvalitnejšími kontaktmi s kolegami v študijnej skupine.

utorok 7. októbra 2014

CISSP: Guaranteed-To-Run class in Bratislava. Join us!

CISSP includes instructor-led training to deliver the effective theoretical and practical knowledge for passing the CISSP certification exam. It represents a complete learning lifecycle. It focuses on knowledge transfer and knowledge retention to enable students to obtain skills needed to work effectively and apply the knowledge obtained during training in the practical environment.